Καταγραφές

Τελευταία ανημέρωση 17:34 on 18 Οκτώβριος 2017

Σημερινά στατιστικά

Μέγιστη θερμοκρασία: 29,4 °C στις 15:37
Ελάχιστη θερμοκρασία : 15,8 °C στις 03:24
Μέγιστη υγρασία : 74% στις 08:24
Ελάχιστη υγρασία : 43% στις 15:07

---

Ημερήσια βροχόπτωση: 0,0mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης : 0,0mm/hr στις 00:00

---

Μέγιστη ριπή ανέμου: 28,1km/h στις 13:57
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου : 13,4km/h (F3) στις 13:38

---

Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1020,9hPa στις 00:00
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1016,6hPa στις 17:23

 


 

Χθεσινά στατιστικά

Μέγιστη θερμοκρασία: 27,3°C στις 16:29
Ελάχιστη θερμοκρασία: 17,7°C στις 07:25
Μέγιστη υγρασία: 81% στις 03:25
Ελάχιστη υγρασία: 52% στις 15:55

---

Ημερήσια βροχόπτωση: 0,0mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης: 0,0mm/hr στις 00:25

---

Μέγιστη ριπή ανέμου: 51,5km/h στις 11:50
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου: 21,3km/h (F3) στις 10:47

---

Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1025,2hPa στις 00:25
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1020,7hPa στις 17:36

 


 

Στατιστικά μήνα

Μέγιστη θερμοκρασία: 29,4°C στις 3:37 μμ και μέρα 18 Οκτώβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία: 12,6°C στις 7:24 πμ και μέρα 09 Οκτώβριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας: 30,9°C στις 4:35 μμ και μέρα 06 Οκτώβριος
Ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας: 12,6°C στις 7:24 πμ και μέρα 09 Οκτώβριος
Μέγιστο σημείο δρόσου: 22,0°C στις 4:24 μμ και μέρα 07 Οκτώβριος
Ελάχιστο σημείο δρόσου: 8,4°C στις 10:24 μμ και μέρα 08 Οκτώβριος
Μέγιστη υγρασία: 96% στις 1:18 πμ και μέρα 01 Οκτώβριος
Ελάχιστη υγρασία: 42% στις 12:24 μμ και μέρα 12 Οκτώβριος

---

Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης: 3,6mm στις 6:24 μμ και μέρα 07 Οκτώβριος
Περίοδος ξηρασίας: 10 μέρες και μέρα Mέρα 17 Οκτώβριος
Περίοδος βροχοπτώσεων: 1mm και μέρα 07 Οκτώβριος

---

Μέγιστη ριπή ανέμου: 54,0km/h στις 2:28 μμ και μέρα 15 Οκτώβριος
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου: 27,0km/h στις 11:25 πμ και μέρα 03 Οκτώβριος

---

Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1025,6hPa στις 10:09 πμ και μέρα 15 Οκτώβριος
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1001,3hPa στις 5:24 μμ και μέρα 07 Οκτώβριος

 


 

Στατιστικά χρόνου

Μέγιστη θερμοκρασία: 43,6°C στις 5:02 μμ και μέρα 30 Ιούνιος
Ελάχιστη θερμοκρασία: -17,4°C στις 11:36 πμ και μέρα 17 Μάιος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας: 48,8°C στις 6:33 μμ και μέρα 01 Ιούλιος
Ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας: -17,4°C στις 11:36 πμ και μέρα 17 Μάιος
Μέγιστο σημείο δρόσου: 26,2°C στις 3:55 μμ και μέρα 12 Ιούλιος
Ελάχιστο σημείο δρόσου: -29,4°C στις 12:24 πμ και μέρα 09 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία: 99% στις 8:30 πμ και μέρα 05 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία: 10% στις 12:24 πμ και μέρα 09 Ιανουάριος

---

Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης: 919,5mm στις 9:49 μμ και μέρα 06 Μάρτιος
Περίοδος ξηρασίας: 28mm και μέρα 16 Μάιος
Περίοδος βροχοπτώσεων: 5mm και μέρα 19 Ιανουάριος

---

Μέγιστη ριπή ανέμου: 165,0km/h στις 6:44 μμ και μέρα 15 Φεβρουάριος
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου: 36,7km/h στις 8:11 πμ και μέρα 11 Φεβρουάριος

---

Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1032,3hPa στις 9:46 πμ και μέρα 16 Φεβρουάριος
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση: 997,2hPa στις 5:14 πμ και μέρα 11 Μάρτιος

 Ρεκόρ

Μέγιστη θερμοκρασία: 50,8°C στις at 2:26 μμ on 06 Σεπτέμβριος 2015
Ελάχιστη θερμοκρασία: -38,5 °C στις at 7:10 πμ on 06 Σεπτέμβριος 2015
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας: -58,5°C στις at 7:04 μμ on 16 Αύγουστος 2013
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία: 31,3°C στις at 6:24 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία: 3,9°C στις at 3:54 μμ on 08 Ιανουάριος 2017

---

Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης: 919,5mm/hr στις at 9:49 μμ on 06 Μάρτιος 2017
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση: 606,0mm στις at 2:55 μμ on 19 Ιούνιος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση: 2467,2mm στις on 11 Μάρτιος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση: 2478,0mm στις Μάρτιος 2016

---

Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου: 185,0km/h στις at 10:43 πμ on 28 Αύγουστος 2015
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου: 193,0km/h στις at 12:50 μμ on 11 Μάρτιος 2016

---

Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1035,5hPa στις at 10:16 πμ on 08 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση: 905,8hPa στις at 4:11 μμ on 04 Μάιος 2013

---

Γραφήματα

---

Ιστορικό

---

Αρχική